pawilon PREMIUM z telebimem 5 x 7 m

Pawilon jest podzielony na dwie przestrzenie; strefa VIP jest zamknięta panelami okiennymi, co umożliwia jej efektywne klimatyzowanie (w standardzie), jak również wyciszenie.  W miejscu jednego dłuższego fryzu osadziliśmy telebim P 4,8 o wymiarach 7 x 2 m.

Wysoka na 8 m instalacja zapewni dostrzegalność stoiska także z dużej odległości, zachowując przy tym wszelkie wymogi bezpieczeństwa,
w szczególności parametr obciążalności wiatrem do 110 km/h.

2019-09-25T20:39:26+00:00